Voorleesboek: De Moestuin

Rijnwaerde van Pipowagen tot den Kuijl

 

 

Tuinieren kan niet zonder handen, voeten in de aarde, kennis van zaken, en geschikte kleding en gereedschap op menselijke maat. Zonder lichaam geen tuin. Maar datzelfde lichaam geeft ons ook een plek in ruimte en tijd, een plek die ons in staat stelt een voorstelling te maken van andere gezichtspunten. Hoe zou het zijn als je vleugels zou hebben, en hoe is het mogelijk dat de tuin, een landschap, je iets influistert? Midden in een winternacht, in de pipowagen, treft de hoofdpersoon zichzelf aan met een lichaam - voor het eerst in zijn bestaan: een lichaam. Wat gaat hij meemaken, wat gaat hij leren, welke paden gaat hij bewandelen?

 

Maarschalkerweerd

Een stuk land in Utrecht aan de zuidzijde van de Kromme Rijn. Twintig jaar geleden, in 2003, startte daar een moestuinproject onder de naam van die uiterwaarde. Er moest biologische tuinbouw bedreven worden, met zorg voor diversiteit in rassen en soorten groenten en vruchten, door mensen met een zekere (al dan niet tijdelijke) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ook dragen zij zorg voor de omringende landschapselementen. Na twintig jaar van bezieling van het eerste uur, ligt daar nu De Moestuin: 'Een groene oase met een sociale oogst'. Het bedrijf is uitgebreid met een lunchcafé, een Oranjerie - beide met eigen keuken -, een winkel, en professionele begeleiding van zorgvragers en leerwerk.

 

Schrijver Jules Groenendaal

Jules Groenendaal is opgeleid tot schoolmeester en pedagoog, hij is liefhebber van kinderboeken, gedichten, filosofie, geschiedenis en de grote verhalen. Hoe kan het zijn dat zo iemand twintig jaar vrijwilliger blijft op zoiets aards en praktisch als een moestuinbedrijf? Met dit verhaal onderzoekt de schrijver die vraag, langs vele lijnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleesboek
voor lezers vanaf 8 jaar
hardcover € 17,50
80 blz. 255x197mm, illustraties met tekst

ISBN 978-90-812501-6-0
NUR 280
2023